WFR Times blauw0304
WORK-FACTOR Opleidingen

OPEN en IN-COMPANY OPLEIDINGEN WORK-FACTOR

1. Inleiding
WORK-FACTOR (WF) is een PD(E)MT systeem dat behoort tot de arbeids(tijd)studietechnieken waarmee (industriŽle) menselijke arbeid wordt ontleed in zgn ďstandaard elementenĒ, bestaande uit elementaire (basis) bewegingen of combinaties van die bewegingen.
Binnen organisaties waar (industriŽle) menselijke arbeid wordt verricht, stelt men zich vaak de vraag of WORK-FACTOR heden ten dage nog wel een bruikbaar management tool of arbeidskundig gereedschap is.
WF wordt dan veelal gezien als zeer gedetailleerd en te arbeidsintensief.
Echter de ontwikkelingen in de systemen zelf alsook in de geautomatiseerde ondersteuning hebben de laatste jaren niet stilgestaan.

WF blijft altijd een uiterst bruikbaar management tool
Binnen WORK-FACTOR kent men verschillende niveaus van gedetailleerdheid. Afhankelijk van het type productieproces en het gewenste niveau van detail kan een gedetailleerd of minder gedetailleerd systeem ingezet worden. In veel gevallen kan volstaan worden met minder gedetailleerde systemen dan DWF. Voor WF is dit bijv. het Ready WORK-FACTOR (RWF) systeem, het Versneld WORK-FACTOR (VWF) systeem of zelfs het Brief WORK-FACTOR systeem voor zelfs enkelstuks werk of werk in (herstel)werkplaatsen.

2. Toepassingsgebieden en beperkingen
Een dergelijk systeem kan worden toegepast bij het ontwikkelen, ontwerpen en analyseren van productiesystemen en werkplekken, verbeteren van bestaande werkmethoden, ondersteuning bij de vaststelling van de routing van een product en layout van een werkruimte, bij normering en met name bij instructie van personeel,  productieplanning en monitoring van productieprocessen.
De eventuele beperkingen in de toepassing van de systemen liggen bij procestijden, zoals bij mechanische, chemische en fysische processen, en in veel mindere mate bij  machinegebonden handelingen.

3. Voordelen WF
Ten opzichte van de tijdstudie techniek  met stophorloge en tempo schatten stuit de toepassing van een WF systeem doorgaans op minder bezwaren bij de medewerkers die direct te maken hebben met het meten van de werkzaamheden. De metingen en analyses worden n.l niet beÔnvloed door het temposchatten en daardoor is de nauwkeurigheid van analyse en normstellling, zelfs bij kort-cyclisch werk, over het algemeen aanzienlijk groter.
In het algemeen kan men stellen dat WF systemen zeer gedegen analyses van werkmethoden mogelijk maken en dat de systemen eveneens toepasbaar zijn waar directe tijdmeting niet of nauwelijks mogelijk is, zoals bij onderhoudswerkzaamheden, administratieve werkzaamheden en bij nog niet in werkelijkheid uitgevoerde werkzaamheden (liggen als het ware nog op de tekentafel).

 4. Overzicht en aanbod WF opleidingen
Overzicht WF-systemen en dataniveaus

WF dataniveaus

WORK-FACTOR en MENTO-FACTOR hebben tot doel mensen en middelen optimaal op elkaar af te stemmen, waarbij WORK-FACTOR ingezet kan worden op fysieke processen en MENTO-FACTOR op mentale processen.

De 1ste graad systemen zijn Detailed WORK-FACTOR (DWF) en Detailed MENTO-FACTOR (DMF). Deze systemen worden ingezet  bij producties van grote series en massaproductie en zijn eveneens geschikt voor zeer kort cyclisch werk. DWF geeft zeer gedetailleerde informatie bij de methode studie. Dit geldt ook voor Mento-Factor, dat wordt ingezet voor het analyseren van de mentale processen.

Een 2e graad systeem is Ready WORK-FACTOR (RWF), het is wat minder gedetailleerd dan DWF en kan ingezet worden voor kort cyclisch werk voor middel en grote series. Voor de mentale processen kan men hier MENTO-FACTOR Compact (MFC) inzetten. Deze twee systemen geven gedetailleerde informatie bij methode studie.

Het 3e graad systeem, Versneld WORK-FACTOR (VWF), is geschikt voor grote en kleinere series en geeft direct antwoord op de vraag hoeveel tijd nodig is voor bijv. het nemen en monteren van een onderdeel. Het systeem kent veel minder regels dan RWF en kent dan ook totaaltijden voor gecombineerde standaardelementen; het is gemakkelijk over te dragen en geeft goede informatie bij methodestudie.

Het 4e graad en laatste systeem is het Brief WORK-FACTOR (BWF) systeem. Met dit systeem kan men snel tijden berekenen voor offertes, enkelstuks fabricage, magazijn- en onderhoudswerkzaamheden.

5. Docenten en organisatie
De docenten die ingezet worden binnen de WF opleidingen zijn bevoegde en gecertificeerde instructeurs met jarenlange ervaring in het vak, opgedaan in de praktijk bij vele bedrijven.
De opleidingen in een WF systeem en het examineren vinden plaats onder toezicht van de WORK-FACTOR Raad Benelux (WFR) onder auspiciŽn van de Stichting Work-Study. De WORK-FACTOR Raad Benelux werkt samen met de Duitse zustervereniging WFGD.

6. Bevoegdheid
Arbeidsanalisten die een dergelijk systeem van vooraf bepaalde tijden willen toepassen in hun werk, dienen bevoegd te zijn om dergelijke analyses uit te voeren. De controle hierop berust bij de WFR, de bedrijven en in veel landen de vakbonden of syndicaten. Die bevoegdheid wordt verkregen door het examen voor het gekozen c.q te gebruiken systeem met goed gevolg af te leggen.

7. Overzicht van de opleidingen
Gedurende het jaar worden veelal de ďnormaleĒ cursussen RWF en VWF gegeven.

 

Systemen voor Manuele Processen

DWF

Detailed WORK-FACTOR

RWF

Ready WORK-FACTOR

VWF

Versneld WORK-FACTOR

AWF

Abbreviated WORK-FACTOR

BWF

Brief WORK-FACTOR

 

Systemen voor Mentale Processen

MF

Detailed MENTO-FACTOR

MF-C

MENTO-FACTOR Compact

 

 

 

 

 

 

Klik voor meer informatie over de cursus.

Aanmeldingen via het secretariaat van de WFR via email aan: work-factor@onsmail.nl

Terug
 

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [Praktisch - Tips] [Tempo rating] [WF Inleren] [WF Nieuws] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]