WFR Times blauw0304
Flow Line en Flow Productie

FLOW LINE EN FLOW PRODUCTION, ONE PIECE FLOW

Wat wordt er in vredesnaam met "Flow Production" bedoeld? Een misverstand?


Zoals de naam "flow" al zegt: het (eind)product in wording moet stromen, steeds. Vanaf het eerste moment dat het product "onder handen" wordt genomen tot het moment dat het product het laatste proces of behandeling is gepasseerd. “Line” betekent, in dit geval, dat het productieproces uit meer dan 1 stap bestaat. Dat betekent dat als de ene taak of proces klaar is de volgende taak of proces onmiddellijk moet beginnen; hetgeen betekent dat

a.
b.

c.

de taaktijd voor alle processen en stappen gelijk moet zijn,
het product in wording dus nergens stil staat of staat te wachten: er zijn dus geen tussenvoorraden, geen buffers, geen transport en geen handling of overslag,
alle productieplaatsen, werkstations, posten en cellen, machines, etc. altijd werken.


a) en b) samen betekent dus dat een "flow" situatie slechts benaderd kan worden, door machines en automaten. Dat is een behoorlijke investering!! Destemeer als c) ook nog waargemaakt moet worden.

Om "Flow Productie" toe te passen op een assemblage - of assemblageachtige situatie is uiterst moeilijk. Uiterst moeilijk omdat

a.


b.

-

-

-
-

-
-

-
 

het praktisch onmogelijk zal zijn om assemblage medewerkers en hun taak perfect uit te balanceren, ook al gebruikt de arbeidsanalist RWF voor zowel methodestudie als tijdstudie;
het praktisch onmogelijk is medewerkers altijd zodanig op te leiden en in te zetten dat ze met hetzelfde tempo werken;
er vaak een verschil zal zijn in de toeslag voor diversen (de kleine verstoringen),
men vaak rekening moet houden met de verschillend opgenomen en gewaardeerde tijd voor rust en persoonlijke verzorging;
er bijna altijd transport en handling nodig is tussen de werkplekken;
er vaak toch nog in batches gewerkt dient te worden vanwege het gebruik van ovens, koelers, vacuumtrekkers e.d.;
er nog vele a-cyclische handlingen te verrichten zijn, zoals onderdelen halen, nog afgezien van het feit dat men rekening moet houden met absentie.


Wordt gebruik gemaakt van een getrokken lijn met takttijd T dan zal (bijna) elke fout leiden tot een stilstand van de totale lijn. Bestaat die lijn uit bv. 20 posten met ieder een kans van 1% op een fout met een stilstandtijd van ~T, dan zal de lijn gemiddeld ~20% van de tijd stil staan. Tevens zullen alle posten met t < T geen mogelijkheid hebben om hun “vrije tijd” nuttig in te vullen.
De japanse getrokken lijn of lijn zonder buffers gaat uit van een zeer kleine kans op een fout per post.

Probeert men desondanks een flow productie te realiseren in een “gewone” assemblage lijn, dan zal men snel zien dat de gewenste output ver achterblijft bij de berekende output. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de (vele) altijd optredende "kleine" verstoringen in de lijn gaan "optellen" en cumuleren in grote verstoringen, tot zelfs chaos toe. De normaal optredende "kleine" verstoringen kunnen nu nl. niet meer "uitgemiddeld" worden door de kleine tussenbuffertjes tussen de werkplekken in.

Men zal de output drastisch kunnen verhogen door het toestaan en aanleggen van kleine/lage tussenbuffertjes, hier en daar, waar gewenst. Maar dan is er natuurlijk geen sprake meer van "flow productie"!

Nou, en.....? Maar wel een overzichtelijke lijn en een hoge output!!Terug

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [Praktisch - Tips] [Tempo rating] [WF Inleren] [WF Nieuws] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]